Wrzesień z piłką ręczną

Początek roku szkolnego dostarczy na wielu sportowych emocji, dzięki Ogólnopolskiemu Turniejowi Piłki Ręcznej dzieci i młodzieży, jaki ma się odbyć w naszym mieście z okazji 60-lecia piłki ręcznej w Pabianicach. Organizatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Pabiks".

Więcej …
 
Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej

Na terenie naszego miasta działa Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej, który poprzez różne przedsięwzięcia próbuje przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób uzależnionych oraz ich rodzin. 

Więcej …
 
Wsparcie na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach

Pabianickie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym prowadzące Środowiskowy Dom Samopomocy ma pod swoimi skrzydłami 20 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Każdego dnia jego pracownicy starają się, aby ich podobieczni czuli się oraz byli traktowani jako pełnoprawni członkowie naszej społeczności. Dzisiaj to My możemy dołożyć swoją cegiełkę w polepszenie sytuacji ośrodka.

Więcej …

Galeria

Fundacja "My Kochamy Pabianice"
poniedziałek, 19 marca 2012 22:06

 Fundacja "My Kochamy Pabianice" została założona przez mieszkańców dla mieszkańców Miasta. Inicjatorem oraz głównym fundatorem jest Zarząd firmy farmaceutycznej Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. Zadaniem Fundacji jest wspomaganie władz miasta w tworzeniu przyjaznej mieszkańcom przestrzeni do wypoczynku. Dbamy o zieleń miejską, odnawiamy parki czy skwery, wspieramy organizację imprez kulturalnych.

 

Pabianice to nasz wspólny dom. Tylko od nas zależy czy będą atrakcyjne i przyjazne.

 

"Działalność Fundacji to nie ma być budowa "pominików", tylko rozwiązywanie problemów miasta i jego mieszkańców. Chcemy zmieniać Pabianice przy udziale ich mieszkańców i za ich akceptacją."

Andrzej Furman
Prezes Fundacji "My Kochamy Pabianice"

 

Nasi Partnerzy