czwartek, 22 marca 2012 13:10

 

Renowacja Parku im. Juliusza Słowackiego w Pabianicach

 

- remont schodów w części południowej parku (trzy zejścia schodami),

- remont podestu po muszli koncertowej,

- remont murku oporowego leżącego przy zachodniej granicy parku przy ul. Zamkowej od jego wschodniej strony,

- pomalowanie barierki na moście (na ul. Zamkowej) po stronie północnej mostu,

- remont mostku w parku polegający na położeniu nowej nawierzchni na moście oraz pomalowaniu barierek,

- uporządkowanie ogrodzenia parku (pomalowanie, oczyszczenie, otynkowanie)od strony   zachodniej, północnej, a także wschodniej (na wysokości budynku przy ul. Gdańskiej 6),

- w okresie wiosennym obsadzenie roślinami jednorocznymi otoczenie dworu w kolorystyce  niebiesko - żółtej,

- po pozyskaniu środków zewnętrznych (z WFOŚiGW) prace pielęgnacyjne przy drzewostanie oraz nowe nasadzenia zgodnie z projektem rewaloryzacji,

- budowa fontanny.